Zarządzenia


Zarządzenie Nr 212/15 Burmistrza Polkowice z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gminnego Banku Kadr oraz składu zespołu do pracy nad jego wdrożeniem.


Zarządzenie Nr 483/15 Burmistrza Polkowice z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 212/15 Burmistrza Polkowic
z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gminnego Banku Kadr oraz składu zespołu do pracy nad jego wdrożeniem.


Zarządzenie Nr 567/15 Burmistrza Polkowic z dnia 14.09.2015 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Gminnego Banku Kadr oraz zatwierdzenia regulaminu komisji. 


Zarządzenie Nr 690/15 Burmistrza Polkowic z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 212/15 Burmistrza Polkowic
z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gminnego Banku Kadr oraz składu zespołu do pracy nad jego wdrożeniem.


Zarządzenie Nr 869/16 Burmistrza Polkowic z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 567/15 Burmistrza Polkowic
z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Gminnego Banku Kadr oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji.


Zarządzenie Nr 870/16 Burmistrza Polkowic z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z budżetu gminy Polkowice w ramach Gminnego Banku Kadr oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji.


Zarządzenie Nr 953/16 Burmistrza Polkowic z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 870/16 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z budżetu gminy Polkowice w ramach Gminnego Banku Kadr oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji.


Zarządzenie Nr 954/16 Burmistrza Polkowic z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 567/15 z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Gminnego Banku Kadr oraz zatwierdzenie regulaminu pracy komisji.


Zarządzenie Nr 1192/16 Burmistrza Polkowic z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 567/15 Burmistrza Polkowic z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Gminnego Banku Kadr oraz zatwierdzenie regulaminu pracy komisji.


Zarządzenie Nr 1193/16 Burmistrza Polkowic z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 870/16 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z budżetu gminy Polkowice w ramach Gminnego Banku Kadr oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji.


Zarządzenie Nr 1214/16 Burmistrza Polkowic z dnia 15 września 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 212/15 Burmistrza Polkowic z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gminnego Banku Kadr oraz składu zespołu do prac nad jego wdrożeniem.


Zarządzenie Nr 1631/17 Burmistrza Polkowic z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 567/15 z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Gminnego Banku Kadr oraz zatwierdzenie regulaminu pracy komisji.


Zarządzenie Nr 1632/17 Burmistrza Polkowic z dnia 17 maja 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 870/16 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z budżetu gminy Polkowice w ramach Gminnego Banku Kadr oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji.


Zarządzenie Nr 2041/18 Burmistrza Polkowic z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 870/16 z dnia 17 lutego 2016 r.
w sprawie powołania komisji ds. oceny wniosków o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z budżetu gminy Polkowice w ramach Gminnego Banku Kadr oraz zatwierdzenia regulaminu pracy komisji.


Zarządzenie Nr 2317/18 Burmistrza Polkowic z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z budżetu Gminy Polkowice w ramach Gminnego Banku Kadr oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji.


Zarządzenie nr 2513/18 Burmistrza Polkowic z dnia 16 października 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 567/15 Burmistrza Polkowic
w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie osobie bezrobotnej środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Gminnego Banku Kadr oraz zatwierdzania regulaminu pracy komisji.


Zarządzenie Nr 2514/18 Burmistrza Polkowic z dnia 16 października 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 870/16 Burmistrza Polkowic
z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z budżetu Gminy Polkowice w ramach Gminnego Banku Kadr oray zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji.


Zarządzenie Nr 141/19 Burmistrza Polkowic z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach Gminnego Banku Kadr oraz zatwierdzenia regulaminów pracy Komisji.


Zarządzenie Nr 155/19 Burmistrza Polkowic z dnia 4 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 212/15 Burmistrza Polkowic
z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gminnego Banku Kadr oraz skład zespołu do pracy nad jego wdrożeniem.


Zarządzenie Nr 257/19 Burmistrza Polkowic z dnia 13 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 212/15 Burmistrza Polkowic
z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Gminnego Banku Kadr oraz skład zespołu do pracy nad jego wdrożeniem.


Zarządzenie Nr 303/19 Burmistrza Polkowic z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 141/19 z dnia 26 lutego 2019 roku
w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach Gminnego banku Kadr oraz zatwierdzenia regulaminów pracy Komisji.