Z-ca Kierownika ds.infrastruktury sieciowej

Warunki pracy
Stanowisko: Z-ca Kierownika ds.infrastruktury sieciowej
Miejsce pracy: PGM – Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Zakres obowiązków: 1.       Nadzór nad utrzymaniem w sprawności technicznej sieci wod-kan na terenie miasta       i gminy Polkowice.

2.       Współpraca w tworzeniu i planowaniu – remontów, modernizacji i inwestycji sieci    wod – kan.

3.       Uzgadnianie projektów technicznych  w zakresie budowy sieci i przyłączy wod – kan

  1. Analizowanie zagadnienień związanych z gospodarką wodno-ściekową w Zakładzie.
  2. Uczestniczenie w prowadzonych działaniach inwestycyjnych z zakresu sieci, przyłączy           i urządzeń wod – kan.

 

Wymiar czasu pracy: pełny
Minimalne wymagania
Wykształcenie:
  1. Preferowane Wykształcenie wyższe kierunkowe o właściwym profilu – Inżynieria Środowiska (branża sanitarna)
  2. Praca wymaga umiejętności, które są możliwe do zdobycia w trakcie długoletniego doświadczenia zawodowego  (w zakresie eksploatacji lub wykonawstwa sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych)
  3. uprawnienia elektryczne do 1kv z zakresu dozoru i eksploatacji  – Grupa 1,
  4. uprawnienia energetyczne z zakresu dozoru i eksploatacji – Grupa 2,
Umiejętności i uprawnienia:
  1.  Koordynowania, analityczne, planowania, obsługa komputera w zakresie pakietu Office, zorganizowanie pracy własnej, współpraca, dyspozycyjność, odporność na stres.
  2. Mile widziane uprawnienia budowlane w branży sanitarnej.
  3. Znajomość przepisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa wodnego, Prawa budowlanego i przepisów ochrony środowiska.
Inne wymagania: Prawo jazdy kategoria B
Dane Pracodawcy
Pracodawca: PGM Spółka  o.o.
Sposób aplikowania: CV, list motywacyjny
Adres: Ul.Dąbrowskiego 2
Osoba do kontaktu: Agnieszka Grajek
Numer telefonu: 076 846 29 00
E-mail: a.grajek@pgm-polkowice.com.pl
Wymagane dokumenty: Świadectwo ukończenia  szkoły
Ważność ofery: 14.06.2019r.

przed