Stanowisko urzędnicze ds. zarządzania obiektami sportowymi

Warunki pracy
Stanowisko
Stanowisko urzędnicze ds. zarządzania obiektami sportowymi
Miejsce Pracy
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Zakres obowiązków
 • prowadzenie ewidencji obiektów sportowych,
 • prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektów sportowych,
 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem obiektów sportowych osobom trzecim, w tym prowadzenie harmonogramów wynajmu i udostępniania tych obiektów,
 • sporządzanie harmonogramów pracy oraz ewidencji czasu pracy podległych pracowników,
 • nadzór nad terminowym i poprawnym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,
 • kontrola wydatków oraz przygotowanie rozliczeń w zakresie prowadzonych spraw,
 • sporządzanie informacji do planowania budżetu w zakresie prowadzonych zadań
Wymiar czasu pracy
pełny wymiar (8/8)
Co oferujemy?
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• Niezbędną odzież, obuwie oraz narzędzia do pracy.
Minimalne wymagania
Wykształcenie
• Wykształcenie: wyższe,
Umiejętności i uprawnienia
 • minimum 3 lata stażu pracy,
 • prawo jazdy kat. B,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
Inne wymagania
 • znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, Excel,
 • znajomość aktów normatywnych z zakresu rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych oraz innych niezbędnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,
 • zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność, lojalność, systematyczność, dokładność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.
Dane pracodawcy
Pracodawca
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
Adres: ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
Sposób aplikowania
osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. zarządzania obiektami sportowymi”
Adres
ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu
Iwona Kikut
Numer telefonu
767-469-032
E-mail
kadry@ppk.polkowice.pl
Wymagane dokumenty
 • podanie o pracę (list motywacyjny),
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy,
 • dokument potwierdzający wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy potwierdzające 3 letni staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o:
 1. niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 4. nieposzlakowanej opinii,
Ważność oferty
10-07-2019

Załączniki:

Treść ogłoszenia

nabór ds. zarządzania obiektami sportowymi

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie