POMOC NAUCZYCIELA

Warunki pracy
Stanowisko
POMOC NAUCZYCIELA
Miejsce Pracy
Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach, ul. Mjr. Hubala 1A
Zakres obowiązków
1. Pomaganie nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu zajęć w grupie dzieci najmłodszych i dzieci z niepełnosprawnością.
2. Pomaganie dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu ,myciu się i korzystaniu z toalety.
3. Pomaganie podczas spacerów, wycieczek oraz pobytu na placu przedszkolnym dla zachowania bezpieczeństwa dzieci.
4. Dbanie o odpowiedni do temperatury ubiór dziecka.
5. Dbanie o należytą czystość i wietrzenie powierzonych pomieszczeń.
6. Pomaganie nauczycielce w przygotowywaniu pomocy do zajęć wychowawczo- dydaktycznych.
7. Dbanie o dobro i bezpieczeństwo dzieci.
8. Otaczanie dziecka opieką od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej je do przedszkola.
9. Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w szatni.
10. Czuwanie nad zgodnym z przepisami prawa wydawaniem dzieci odchodzących do domu.
Wymiar czasu pracy
1 etat
Co oferujemy?
Umowę o pracę na rok szkolny 2019/2020, tj. od 01.09.2019r. do 30.06.2020r
Minimalne wymagania
Wykształcenie
min. średnie
Umiejętności i uprawnienia
mile widziane zdolności plastyczne
Inne wymagania
pogodne usposobienie, cierpliwość, wysoka kultura osobista;
Dane pracodawcy
Pracodawca
Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach
Sposób aplikowania
Podania proszę składać osobiście, w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Polkowicach do dnia 08.07.2019r.
Adres
ul. Mjr Hubala 1A, 59-101 Polkowice
Osoba do kontaktu
Joanna Ziomek
Numer telefonu
767-454-016
E-mail
kadry@pm6.polkowice.pl
Wymagane dokumenty
kadry@pm6.polkowice.pl
Ważność oferty
08-07-2019

przed6