Pielęgniarka opieki długoterminowej

Warunki pracy
Stanowisko
Pielęgniarka opieki długoterminowej
Miejsce Pracy
Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych-ZOZ S.A.
ul. K.B. Kominka 7
59-101 Polkowice
Zakres obowiązków
– rozpoznanie sytuacji zdrowotno – społecznej rodziny
– objęcie pacjentów opieką długoterminową
– współpraca z lekarzem pierwszego kontaktu oraz pozostałym personelem medycznym w zależności od potrzeb
Wymiar czasu pracy
cały etat
Co oferujemy?
Umowa o pracę.
Minimalne wymagania
Wykształcenie
min. średnie medyczne
Umiejętności i uprawnienia
Prawo wykonywania zawodu
Kurs kwalifikacyjny z opieki długoterminowej
Inne wymagania
brak
Dane pracodawcy
Pracodawca
Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych-ZOZ S.A.
59-101 Polkowice
ul. K.B. Kominka 7
Sposób aplikowania
dokumenty przyjmowane są w sekretariacie PCUZ – ZOZ S.A.
Adres
ul. K.B.Kominka 7, 59-101 Polkowice
Osoba do kontaktu
Marzena Czarzasta – Omińska
Numer telefonu
767-460-420
E-mail
m.czarzasta@pcuz.eu
Wymagane dokumenty
Podanie, CV, dokumenty ze stony http://pcuz.pl/pliki-do-pobrania/dotyczące osób ubiegających się o pracę
Ważność oferty
06-09-2019

pcuz