Nauczyciel wspomagający

Warunki pracy
Stanowisko
Nauczyciel wspomagający
Miejsce Pracy
Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie
Zakres obowiązków
Współorganizacja kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
Wymiar czasu pracy
1/1 etat
Co oferujemy?
Umowę o pracę
Minimalne wymagania
Wykształcenie
Studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna
Umiejętności i uprawnienia
– wysokie kompetencje komunikacyjne
– umiejętność obserwacji
– umiejętność współpracy w zespole
Inne wymagania
.
Dane pracodawcy
Pracodawca
Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie
Sposób aplikowania
Osobiście w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: spj_ksieg@wp.pl
Adres
Jędrzychów 24a 59-101 Polkowice
Osoba do kontaktu
Anna Perun
Numer telefonu
768-459-823
E-mail
spj_ksieg@wp.pl
Wymagane dokumenty
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje
Ważność oferty
18-08-2019