Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Warunki pracy
Stanowisko
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce Pracy
Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach
Zakres obowiązków
– realizowanie podstawy programowej,
– planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej,
– ścisła współpraca z rodzicami,
– ogólne obowiązki porządkowo – opiekuńcze,
– organizowanie czasu wolnego dla dzieci.
Wymiar czasu pracy
pełny etat
Co oferujemy?
umowa o pracę na zastępstwo
pakiet socjalny
Minimalne wymagania
Wykształcenie
wyższe pedagogiczne – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Umiejętności i uprawnienia
– Urządzenie sali i utrzymywanie w niej porządku
– Wiedza o zdrowiu i potrzebach edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym
– Dostosowywanie zajęć do wieku podopiecznych
– Umiejętność utrzymywania uprzejmych relacji ze współpracownikami oraz rodzicami i opiekunami dzieci
– Dobra komunikacja werbalna i pisemna
Inne wymagania
Mile widziane zdolności plastyczne
Dane pracodawcy
Pracodawca
Przedszkole Miejskie nr 5 w Polkowicach
Sposób aplikowania
osobiście
Adres
ul. Kolejowa 14 59-100 Polkowice
Osoba do kontaktu
Dyrektor Magdalena Bednarek
Numer telefonu
696-068-105
E-mail
pm5polkowice@wp.pl
Wymagane dokumenty
cv, podanie
Ważność oferty
18-10-2019