Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia

Warunki pracy
Stanowisko
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia
Miejsce Pracy
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie
Zakres obowiązków
Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych, udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym
Wymiar czasu pracy
20/20 (2 etaty)
Co oferujemy?
Umowa o pracę od 01.09.2019 r.
Minimalne wymagania
Wykształcenie
Wykształcenie wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej.
Umiejętności i uprawnienia
Umiejętność współpracy w zespole, umiejętność sprawnego i otwartego komunikowania się.
Inne wymagania
Dane pracodawcy
Pracodawca
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie
Sposób aplikowania
Osobiście w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: spj_ksieg@wp.pl
Adres
Jędrzychów 24a 59-101 Polkowice
Osoba do kontaktu
Anna Perun
Numer telefonu
768-459-823
E-mail
spj_ksieg@wp.pl
Wymagane dokumenty
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje
Ważność oferty
31-07-2019

spj