Nauczyciel języka angielskiego

Warunki pracy
Stanowisko
  nauczyciel języka angielskiego
Miejsce Pracy
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Zakres obowiązków
  wynika z przepisów Prawo Oświatowe i Karta Nauczyciela
Wymiar czasu pracy
  1/1 etat
Co oferujemy?
  umowę o pracę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela
Minimalne wymagania
Wykształcenie
  wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym dające kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej
Umiejętności i uprawnienia
  wynikające z programu nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej
Inne wymagania
  umiejętność współpracy w zespole
Dane pracodawcy
Pracodawca
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Sposób aplikowania
  pocztą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@sp1.polkowice.pl
Adres
  ul. Kmicica 23, 59-101 Polkowice
Osoba do kontaktu
  Agnieszka Kurowska, Jolanta Kornacka
Numer telefonu
  767-465-788
E-mail
  rekrutacja@sp1.polkowice.pl
Wymagane dokumenty
  cv, list motywacyjny, dyplomy potwierdzające kwalifikację w momencie zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną do wglądu pracodawcy
Ważność oferty
  14-08-2020
Załączniki