nauczyciel fizyki

Warunki pracy
Stanowisko
nauczyciel fizyki
Miejsce Pracy
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie
Zakres obowiązków
Realizacja zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
Wymiar czasu pracy
8/18
Co oferujemy?
Umowa o pracę od 01.09.2019 r.
Minimalne wymagania
Wykształcenie
Studia wyższe na kierunku (specjalności) fizyka oraz przygotowanie pedagogiczne
Umiejętności i uprawnienia
Umiejętność współpracy w zespole
Inne wymagania
Dane pracodawcy
Pracodawca
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie
Sposób aplikowania
Osobiście w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: spj_ksieg@wp.pl
Adres
Jędrzychów 24a 59-101 Polkowice
Osoba do kontaktu
Anna Perun
Numer telefonu
768-459-823
E-mail
spj_ksieg@wp.pl
Wymagane dokumenty
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje
Ważność oferty
31-07-2019

spj