Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Warunki pracy
Stanowisko
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Miejsce Pracy
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie
Zakres obowiązków
Realizacja zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą
Wymiar czasu pracy
2/18
Co oferujemy?
Umowa o pracę od 01.09.2019 r.
Minimalne wymagania
Wykształcenie
Przygotowanie pedagogiczne, studia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa lub studia na kierunku, który w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmował treści programowe edukacji dla bezpieczeństwa
Umiejętności i uprawnienia
Umiejętność współpracy w zespole
Inne wymagania
Dane pracodawcy
Pracodawca
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie
Sposób aplikowania
Osobiście w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: spj_ksieg@wp.pl
Adres
Jędrzychów 24a 59-101 Polkowice
Osoba do kontaktu
Anna Perun
Numer telefonu
768-459-823
E-mail
spj_ksieg@wp.pl
Wymagane dokumenty
CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje
Ważność oferty
31-07-2019

spj