Kontakt

Biuro Gminnego Banku Kadr

ul. Górna 2
pok. 205
59-100 Polkowice
e-mail: gbk@gmina.polkowice.pl


 

Diana Chylińska
 Inspektor ds. aktywizacji zawodowej - tel.: 76 84 74 153 lub 694 485 504

W sprawach technicznych działania platformy internetowej GBK wsparcia udziela:

Michał Zięcina
tel.: 76 84 74 166