PS&MS Sp. z o.o.

 

ul: Kopalniana 9, 59-100 Polkowice
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000335446, NIP 5020089980, REGON 021047560
Wysokość kapitału zakładowego : 200 000,00 PLN

Zakład produkcyjny:
PS&MS Sp. z o.o.
59-100 Polkowice,
ul. Kopalniana 9

http://psams.pl/