Mercus

MERCUS Logistyka sp. z o.o.

MERCUS Logistyka sp. z o.o. to operator logistyczny KGHM Polska Miedź S.A. i Spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Firma jest doświadczonym przewoźnikiem osób w ruchu krajowym i zagranicznym, wiodącym partnerem realizującym sprzedaż materiałów , towarów i usług będących w obrocie z Grupą Kapitałową KGHM na rzecz rynku zewnętrznego. Spółka jest producentem wiązek przewodów elektrycznych i okablowań dla producentów sektora elektroenergetycznego, wysokich technologii i biotechnologii oraz przewodów hydraulicznych.