Higienistka stomatologiczna

Warunki pracy
Stanowisko
  Higienistka stomatologiczna
Miejsce Pracy
  Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Akcyjna
ul. K.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice
Zakres obowiązków
  Prowadzenie pod nadzorem lekarza działalności higieniczno – profilaktycznej,
prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej
Wymiar czasu pracy
  cały etat
Co oferujemy?
  Umowa o pracę.
Minimalne wymagania
Wykształcenie
  -wykształcenie średnie medyczne w zawodzie higienistki stomatologicznej lub
-ukończona szkoła policealna i uzyskany tytuł zawodowy higienistki stomatologicznej lub
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna
lub
-ukończone studia wyższe na kierunku lub w specjalności higiena stomatologiczna
obejmujące w programie nauczania co najmniej 1688 godzin kształcenia w zakresie higieny
stomatologicznej i uzyskany tytuł licencjata
Umiejętności i uprawnienia
 
Inne wymagania
 
Dane pracodawcy
Pracodawca
  Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka Akcyjna
ul. K.B. Kominka 7, 59-101 Polkowice
Sposób aplikowania
  Forma papierowa. Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie PCUZ – ZOZ S.A.
Adres
  ul. K.B.Kominka 7, 59-101 Polkowice
Osoba do kontaktu
  Monika Stańczyszyn
Numer telefonu
  767-460-805
E-mail
  m.stanczyszyn@pcuz.eu
Wymagane dokumenty
  Podanie, CV, dokumenty ze stony http://pcuz.pl/pliki-do-pobrania/dotyczące osób ubiegających się o zatrudnienie
Ważność oferty
  30-09-2019