Dozorca/woźna

Warunki pracy
Stanowisko
  DOZORCA/WOŹNA
Miejsce Pracy
  Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach, ul. Mjr Hubala 1A
Zakres obowiązków
  1. Odpowiedzialność za zamykanie placówki po godzinach pracy oraz interwencja
w przypadku włączenia alarmu poza godzinami jej funkcjonowania.
2. Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie korespondencji „do” oraz z” innych placówek, urzędów itp.
3. Zgłaszanie usterek i awarii przełożonym.
4. Dyżury na holu głównym.
5. Dbałość o zabezpieczenie placówki w godzinach pracy.
6. Dbałość o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy.
7. Dokonywanie zakupów zleconych przez Kierownika Gospodarczego.
8. Zamiatanie, odśnieżanie posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) całego terenu wokół placówki.
9. Troska o czystość podwórka przedszkolnego, otaczających chodników oraz dbanie o teren zielony wokół przedszkola. Pielęgnacja i podlewanie przedszkolnego ogrodu.
10. Nadzór nad całym obiektem, codzienna kontrola przed pożarem, kradzieżą.
11. Zapobieganie uszkodzeniom lub zniszczeniom mienia.
Wymiar czasu pracy
  1 etat
Co oferujemy?
  Umowę o pracę
Minimalne wymagania
Wykształcenie
  min. zawodowe
Umiejętności i uprawnienia
 
Inne wymagania
  pogodne usposobienie, odpowiedzialność, cierpliwość, wysoka kultura osobista; mile widziane doświadczenie ogrodnicze.
Dane pracodawcy
Pracodawca
  Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi
w Polkowicach
Sposób aplikowania
  Podania proszę składać osobiście, w sekretariacie Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach do dnia 29.11.2019 r.
Adres
  ul. Mjr Hubala 1A, 59-101 Polkowice
Osoba do kontaktu
  JOANNA ZIOMEK
Numer telefonu
  767-454-016
E-mail
  kadry@pm6.polkowice.pl
Wymagane dokumenty
  CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, oświadczenie o niekaralności,
Ważność oferty
  29-11-2019