Dla pracodawców

Jeśli są Państwo lokalnymi przedsiębiorcami i interesuje Państwa współpraca z Gminnym Bankiem Kadr, zapraszamy do umieszczania ogłoszeń rekrutacyjnych na naszym portalu. Istnieją dwie możliwości umieszczania ofert:

 

  1. Droga w pełni elektroniczna: należy zarejestrować firmę w portalu GBK (Konto => Rejestracja firm). Następnie po weryfikacji konta, wymagane jest logowanie na konto firmy. Umożliwi to Państwu przeglądanie wszystkich ofert GBK, a także dodanie własnej za pośrednictwem interaktywnego „formularza dodawania ogłoszeń” (Konto => Dodaj ofertę).
  2. Droga za pomocą formularza .doc: mogą Państwo zamieścić ofertę bez rejestracji firmy, za pomocą formularza dodawania ofert w formie edytowalnej (doc, docx, otd), który należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną wraz z oświadczeniem na adres gbk@polkowice.eu lub dostarczyć osobiście do biura Gminnego Banku Kadr.

 

Wszystkie pliki dostępne są w zakładce Formularz dodawania ogłoszeń (Informacje => Dla pracodawców => Pliki do pobrania => Formularz dodawania ogłoszeń)

Adres biura:
Urząd Gminy Polkowice
Ul. Górna 2, pokój 205
59-100 Polkowice
e-mail: gbk@polkowice.eu

 


Ogłoszenia rekrutacyjne przesłane do Gminnego Banku Kadr do godziny 13:00 będą umieszczane codziennie w dniach pracy urzędu o godzinie 14:00.

                                                                                  Informacje

 PORĘCZENIE WADIALNE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. kolejny raz wspiera mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Do oferty proponowanej przedsiębiorcom DFG wprowadził :
PORĘCZENIE WADIALNE. 

Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych poręczenia w postępowaniach przetargowych zastępują wadium
w formie pieniężnej.

Dzięki poręczeniu możesz nie wnosić do 100% wadium

Kontakt: tel. 531 254 904, e-mail: biuro@dfg.pl

PROJEKT  „OWES dla subregionu legnicko-głogowskiego”

 

Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich wraz z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego informuje o naborze na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego związanych z tworzeniem miejsc pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej. O dofinansowanie ubiegać mogą się istniejące przedsiębiorstwa społeczne, podmioty ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia się w przedsiębiorstwa społeczna, jak również grupy inicjatywne, które chcą utworzyć nowopowstałe przedsiębiorstwo społeczne.

W celu zgłoszenia się na ścieżkę wsparcia finansowego oraz udzielania wsparcia pomostowego, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa oraz Regulaminem przyznawania dotacji, a także z załącznikami do tych regulaminów oraz wypełnić i złożyć osobiście Formularz Rekrutacyjny wraz
z wymaganymi załącznikami.

Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są w biurze projektu
w Legnickim Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich w Legnicy przy ul. Kościuszki 25/1 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Rekrutacja ma charakter ciągły i trwa do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na bezzwrotne wsparcie finansowe (dotację) i/ lub wsparcie pomostowe w formie finansowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Obszarem wsparcia jest subregion legnicko-głogowski w województwie dolnośląskim (subregion ten obejmuje powiaty: głogowski, górowski, polkowicki, lubiński, legnicki oraz m. Legnicę).

W imieniu Zespołu OWES zachęcam do zapoznania się z ofertą projektu, jak również z możliwości skorzystania z pomocy przy wypełnianiu dokumentów.

Pod poniższym linkiem znaleźć można wzory wniosków o dotację i wsparcie pomostowe oraz resztę załączników do wniosku (w tym m.in. biznesplan).

 

http://lgowes.lsio.org.pl/dokumenty-do-pobrania/

Zapraszamy do współpracy!