Konserwator- elektryk

Warunki pracy Stanowisko   Konserwator- elektryk Miejsce Pracy   Polkowicka Dolina Recyklingu sp. z o.o. Zakres obowiązków   Zapewnienie ciągłości pracy i sprawności maszyn, urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz pojazdów i sprzętu poprzez: bieżącą konserwację i serwis, diagnozowanie oraz usuwanie awarii, wykonywanie remontów i napraw maszyn, wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego. Wymiar czasu pracy  […]

Pomoc magazyniera

Warunki pracy Stanowisko   pomoc magazyniera Miejsce Pracy   Klub Sportowy „Górnik” Polkowice sp. z o.o. ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice Zakres obowiązków   1. Bieżące naprawy sprzętu sportowego (tj. dresy, koszulki, spodenki getry). 2. Pranie sprzętu sportowego dla wszystkich grup po zawodach sportowych. 3. Wydawanie sprzętu sportowego na treningi i zawody. 4. Prowadzenie dokumentacji[…]

spj

Nauczyciel wspomagający

Warunki pracy Stanowisko Nauczyciel wspomagający Miejsce Pracy Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie Zakres obowiązków Współorganizacja kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; Wymiar czasu pracy 1/1 etat Co oferujemy? Umowę o pracę Minimalne wymagania Wykształcenie Studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna Umiejętności i uprawnienia –[…]

aqupark

Pracownik Działu Obsługi Klienta

Warunki pracy Stanowisko   Pracownik Działu Obsługi Klienta Miejsce Pracy   ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice Zakres obowiązków   1.Prowadzenie kasy zgodnie z przepisami obrotu pieniężnego i zasadami gospodarki kasowej. 2.Wystawianie faktur VAT zgodnie z zasadami podatkowymi; prowadzenie ewidencji faktur. 3.Rozliczanie klientów z pobytu na hali basenowej, z uwzględnieniem: czasu pobytu, zakresu usług z jakich[…]

aqupark

Mechanik automatyki – Elektryk

Warunki pracy Stanowisko   Mechanik automatyki – Elektryk Miejsce Pracy   ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice Zakres obowiązków   1.Nadzór nad urządzeniami w obiekcie i obrębie budynku. 2.Prowadzenie dokumentacji obowiązującej na stanowisku pracy. 3.Montaż i demontaż elektrycznych urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie zakładu. 4.Wykonywanie załączeń maszyn i urządzeń. 5.Wykonywanie pomiarów wynikających z przepisów. 6.Nadzór nad prawidłowym[…]

aqupark

Technolog wody

Warunki pracy Stanowisko   Technolog wody Miejsce Pracy   ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice Zakres obowiązków   1. Nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem instalacji technologii wody, usuwanie wszystkich awarii w instalacji oraz kontrola i utrzymywanie wymaganych przepisami parametrów wody. 2. Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie na obiekcie urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz węzła c.o. 3. Obsługa i analiza wszelkich[…]

mł. wychowawca/wychowawca

Warunki pracy Stanowisko mł. wychowawca/wychowawca Miejsce Pracy Polkowice Zakres obowiązków – org. pracy z grupą dzieci, – kierowanie procesem wychowawczym dziecka, – zaopatrzenie wychowanków w odzież i inne przedmioty osobistego użytku, – współpraca z wychowawcami klas, – prowadzenie dokumentacji grupy oraz wykonywanie innym prac zleconych przez dyrektora Wymiar czasu pracy 1 etat Co oferujemy? –[…]