Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Polkowice w 2020 roku

Staż

Pracodawca składa wniosek do Urzędu Gminy Polkowice, pok. 10, ul. Rynek 1 (Kancelaria) lub ul. Górna 2, pok. 205.

Wnioski Pracodawcy przyjmowane są od 06.02.2020 r. do wyczerpania środków finansowych i rozpatrywane są na bieżąco.

Wniosek o staż – kliknij tutaj


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

Gminny Bank Kadr rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej w 2020 roku.

Wnioski należy składać do 10 każdego miesiąca. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych.

W ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej beneficjent może wnioskować o kwotę
do 20 000 złotych.

Wniosek o środki na podjęcie działalności gospodarczej – kliknij tutaj

Biznes plan wersja dla Microsoft Word – kliknij tutaj

Biznes plan wersja dla OpenOffice, LibreOffice – kliknij tutaj

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis tutaj: kliknij tutaj

Oświadczenie poręczyciela dla wnioskodawcy – kliknij tutaj

Wszystkie dokumenty należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (dwa komplety) w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 1 pok. 10 (Kancelaria) lub ul. Górna 2, pok. 205.


Szkolenia

Gminny Bank Kadr rozpoczął nabór wniosków na sfinansowanie szkolenia indywidualnego/kosztów egzaminu/licencji.

Wnioski przyjmowane są od 06.02.2020 r do wyczerpania środków finansowych i rozpatrywane są na bieżąco.

Gminny Bank Kadr może sfinansować szkolenie/egzamin/licencję do wysokości aktualnej trzykrotnej średniej krajowej.

Druk wniosku: kliknij tutaj

Oświadczenie dla pracodawcy: kliknij tutaj


 

Uprzejmie informujemy, że pracownik merytoryczny ds. Gminnego Banku Kadr od 10 lutego do 14 lutego 2020 roku będzie przebywał na urlopie.